Bedrijfshulpverlening

BHV verplicht voor alle werkgevers
BHV is verplicht voor elke wergever in Nederland, De arbowet in Nederland heeft besloten dat een 
bedrijf vorbereid moet zijn op een calamiteit zoals: een brand, eerste hulp en ontruiming van het gebouw.
De werkgever moet zich laten ondersteunen door BHVérs (bedrijfshulpverleners) Dit zijn werknemers
die een BHV-cursus hebebn gevolgd. BHVérs zijn in staat om een beginnende brand te blussen,
eerste hulp te verlenen en alle aanwezigen in het gebouw te evacuaren. De BHV verplichting geldt
voor besrijven met één of meerdere werknemers.

BHV is de Arbowet
Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elek werkgever
is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op
ongevallen brand en ontruiming.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige
BHV’ers. Verder staat in dit artikel de taken van de BHVérs en de verplichting tot opleiding van de BHVérs.

BHV verplicht voor werknemer
Er dient altijd een werknemer met BHV aanwezig te zijn. Alleen als er voldoende bezetting is van
bedrijfshulpverlening, is de veiligheid gewaarborgd. Een werkgever moet voorbereid zijn op een eventuele
calamiteit en bijgestaan worden door werknemers met BHV. Daarom mag een werknemer BHV niet weigeren.
Echter, de werkgever is verantwoordelijk voor een goede BHV organisatie en moet zich dan afvragen of er
voldoende motivatie is of niet om iemand die geen BHV’er wil zijn aan te stellen als BHV’er.

BHV verplicht voor ZZP-ers
Werk je voor jezelf als eenmanszaak of ZZP’er? Dan is BHV niet verplicht. Heb je echter af en toe mensen
over de vloer zoals bezoekers, klanten, stagiaires, tijdelijke werknemers, vakantiekrachten, dan moet je wel
BHV hebben. Uiteraard is het altijd een voordeel als je als ZZP’er kunt aantonen dat je in het bezit bent van
een BHV certificaat en veiligheid hoog in het vaandel hebt staan.

BHV verplicht voor vrijwilligers
Organisaties die helemaal draaien op vrijwilligers hoeven geen BHV te hebben. Dit moet wel als er minstens
1 werknemer in dienst is.

BHV herhaling verlplicht
Een BHV’er is altijd in functie en moet alle vaardigheden ten allen tijde uit kunnen voeren. Herhaling is daarom
belangrijk om alles onder controle te houden. Door het niet regelmatig oefenen, zakken deze vaardigheden weg.
BHV herhaling is niet verplicht, maar daarmee vervalt de BHV. BHV basis is 1 jaar geldig en kan verlengd worden
door jaarlijks de BHV herhaling te volgen.