BHV-ONLINE | E-LEARNING VAN BHV-HALEN.NL

Ruim voor de praktijkdag ontvangt de deelnemer via de e-mail van ons de link met de inlogcodes
voor de online BHV-modulen (E-learning). In de online modulen leert de cursist snel en vakkundig
handelen bij een incident, zodat de gevolgen beperkt blijven.

Na afronding van de theorie kun je het certificaat uitprinten. Dit kun je meenemen naar het
praktijkgedeelte van de BHV basiscursus voor bedrijfshulpverlener (BHV-er) als je deze gaat volgen.
Zo toon je aan dat je de theorie hebt afgerond.

Tijdsindicatie van de theorretische voorbereiding door middel van E-learning is 3 √° 4 uur.