Klassikale BHV-Trainingen op basis van ‘open inschrijving’

De Training wordt gegeven op één van onze BHV-opleidingslocaties.
De BHV-training vindt op 1 dag plaats. Zie voor de cursusopbouw de onderstaande tekst.

Vooraf aan deze 1 daagse BHV-training kunt u thuis de lesstof met behulp van een
elektronische leeromgeving (ELO) doornemen.
In onze digitale leerstof worden de volgde onderwerpen behandeld:
Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO), Brand, Blustoestellen, Communicatie en Ontruiming.
De inlogcodes van de ELO worden naar de deelnemer per e-mail verzonden.

E-learning
De onderwerpen van de BHV-training:

De cursus bestaat uit theorie en praktijk.

In de theorie komt aan de orde:

 •          BHV binnen jouw bedrijf
 •          Eerste hulp bij Ongelukken
 •          Communicatie
 •          Brand
 •          Vijf belangrijke  punten bij het verlenen van eerste hulp
 •          Stoornissen in het bewustzijn
 •          Stilstand van de bloedsomloop
 •          Ernstige uitwendige bloedingen
 •          Shock
 •          Uitwendige wonden
 •          Brandwonden
 •          Kneuzingen en verstuiking
 •          Ontwrichting en botbreuken
 •          Oogletsels
 •          Vergiftiging
 •          Elektriciteitsongevallen
 •          Letsels door koude
 •          Letsels door warmte
 •          Het menselijk lichaam.

 In de praktijk komt aan de orde: 

 •          Blussen en evacueren
 •          Reanimeren met en zonder AED
 •          Vervoer korte afstand
 •          Verband en hulpmiddelen
 •          Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
 •          Fysieke risico’s kunnen voorkomen
 •          Noodsituaties kunnen beoordelen

Info over data en tarieven kunt u vinden onder het menu: TRAINING OPEN INSCHRIJVING