Preventiemedewerker (PM)

REVENTIEMEDEWERKER VERPLICHT ÉN ONMISBAAR IN ELKE ORGANISATIE:
Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben.
Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft,
mag de werkgever zelf deze functie vervullen.
Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de
preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf.
De preventiemedewerker vervult hierbij een brugfunctie tussen
werkgever en werknemers.

DOELGROEP:

Medewerkers die de functie van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Werknemers uit de profit sector (het bedrijfsleven); 

als de non-profit sector (zoals het onderwijs en instellingen). 

DE OPZET VAN DE 1 DAAGSE CURSUS:

De bijeenkomst start om 9.00 uur en sluit om 16.00 uur. 

INHOUD CURSUS:

• Preventietaken en de Arbowet;

• De RI&E en het plan van aanpak;

• De invloed van medezeggenschap op preventietaken;

• De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie;

• Voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer. 

CERTIFICAAT:

Na afloop ontvangt iedere deelnemer het certificaat Preventiemedewerker.

LOCATIES EN DATA: 

Zie het menu:
PREVENTIEMEDEWERKER
tabblad:
DATA