De taken van een BHV’er

Voorpostfunctie:
Een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) heeft een Voorpostfunctie:
de BHV’er moet hulp kunnen bieden bij een incident bij een bedrijf in afwachting van de professionele hulpdiensten.
Deze taken staan beschreven in de Arbowet (artikel 15):
• Eerste Hulp verlenen bij ongevallen;
• Brandbestrijding en het beperken van de gevolgen van brand;
• Ontruimen van de aanwezigen in het bedrijf.

Gidsfunctie:
Een BHV’er heeft tevens een Gidsfunctie: De bedrijfshulpverleners moet professionele hulpverleners
van de Ambulancedienst, Brandweer en Politie opvangen en de actuele situatie overdragen.