Wat is BHV? “BHV daar red je levens mee!”

Bedrijfshulpverlening

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken is elk bedrijf verplicht
bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren.

First aid training

Bedrijfshulpverlener

Stel dat iemand binnen uw bedrijf zeer ongelukkig ten val komt en zijn been breekt. 
Weet u dan meteen wat u moet doen? En wat als er een brand uitbreekt in het 
magazijn of een kopieerapparaat staat in brand? Heeft u speciaal opgeleide werknemers 
in dienst die adequaat kunnen reageren en de juiste maatregelen kunnen nemen?
Of heeft u eigenlijk geen idee hoe te handelen. Deze cursus is bestemd voor iedereen 
die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener op 
het bedrijf. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het theoretische en praktische 
gedeelte van levensreddende handelingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
omgang met kleine blusmiddelen en het daadwerkelijk blussen van een beginnende 
brand met diverse blusapparatuur. Ieder jaar dienen de cursisten een herhalingscursus 
te volgen om de geldigheid van hun certificaat te waarborgen.

Inhoud

In de EG-kaderrichtlijnen worden minimum voorschriften gegeven ter verbetering en 
bevordering van vooral het arbeidsmilieu. In artikel 8 van de kaderrichtlijn is de zogenaamde
bedrijfshulpverlening geregeld. De werkgever is op grond van dit artikel verplicht 
maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie 
van werknemers. Met als doel de directe nadelige gevolgen voor werknemers en andere 
aanwezige personen, bij ongevallen, brand, explosie, instorting, het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen in een bedrijf, zoveel mogelijk te beperken.De basisopleiding bedrijfshulpverlener bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bedrijfshulpverlening.
  • Levensreddende eerste handelingen.
  • Hulpverlening bij brand.
  • Communicatie, ontruiming en nazorg.
  • Brandbestrijding alsmede brand preventieve maatregelen.


Schrijf u direct in

Volg een BHV-Training Open Inschrijving op 1 van onze 27 opleidingslocaties.
Alle info kunt u vinden onder het menu: KLASSIKALE BHV-TRAININGEN